New website and shop - same name, same values


new website and shop

(Scroll down for English version)

 

Kære jer - TAK!


Udviklingen gennem de sidste 8 år har vist mig, I er loyale og interesserede i både historie, produktion og produkter. Mange kommer igen hos både forhandlere, i vores showroom, i pop up'en og på nettet, fordi I er kritiske forbrugere, der lægger vægt på produktionsforhold og kvalitet.
Det varmer mig fra tæerne og i alle celler.
Første gang jeg deltog på den danske modemesse, blev der grinet og rystet på hovedet af mig ret op i mit ansigt.
Jeg havde med stor tydelighed ikke forstand på hverken mode, modeverden, uskrevne regler eller cash flow, lod man mig vide.
Og nej, det havde jeg helt sikkert ikke!
Men jeg havde forstand på mennesker, på mavefornemmelse og anstændighed.

Udviklingen i samfundet har holdt mig i hånden, og vist mig, vi er på rette vej - at vi er på den samme, at vi følges.
Fokus er for en stor del af befolkningen generelt flyttet back to basic efter overforbrugsårene, der lå forud for finanskrisen.
Det stiller krav til mere transparens, og det er sundt for både menneske og miljø.
Vi mærker det med tydelighed hos os - kendskabet er bestemt vokset, og respekten for stædigheden, visionerne og produktionsformen ligeså.

Nærhed er blevet et issue midt i travlheden og den ivrige trafik på internettet.
Mit ønske er, afstanden mellem os og jer er minimal - i både fysisk forstand og i cyberspace. 
At I føler jer set, lyttet til og hjulpet, og at I vil hjælpe os på vej, når I møder mangler.
Vi modtager jeres gode råd til kommende produkter og forhandlere, eller beskrivelser af jeres behov grundet sygdomme eller lignende, med glæde og respekt.
Tak for den tid I bruger på at hjælpe os!
Jeg håber, I vil gøre det samme, hvis I møder mangler eller har spørgsmål til vores nye webshop.

Sigrid har været min tætteste samarbejdspartner, kollega, spejl og støttestok gennem de sidste snart to år.
Hun har dygtiggjort sig indenfor mange aspekter af virksomheden, og har nu også bygget den nye webshop.
Vi har derfor nu al håndtering af webshoppen in house, hvilket gør det lettere for os at servicere jer, tilføje nye beskrivelser, komme med pludselige ideer eller farver og handle herpå.
I ser med friske øjne, på det vi har været viklet ind i længe, og vil derfor have et ufarvet og øjeblikkeligt billede heraf. Vi tager gerne imod al jeres undren - den lærer vi af!

Jeg håber, I vil tage en rundtur på siden, og ønsker jer den smukkeste og solrige Kr. Himmelfartsferie.

Kærligst Stinne

 

                                                                                                                 

 

Dear all of you - THANK YOU!


The development of the past 8 years has shown me that you are loyal and interested in history, production and products. Many of you keep showing up at retailers, in our showroom, at the pop up store and online because you are critical consumers, who care about production environment and quality.

This warms me from my toes and into each individual cell.
When I first participated in the Danish fashion fair people laughed me off and shook their heads right in my face. It was obvious that I had no understanding of either fashion, the fashion industry, unwritten laws or cash flow - or so I was told. And rightly so, because I certainly did not! But I did know people, gut feelings and decency.


The direction our society has taken has taken me by the hand and shown me that we are on the right path - the same path, together.
For a substantial part of the population focus has generally shifted back to basics after the years of over-consumption, which led to the financial crisis.
That raises the demand for transparency which is healthy for man and environment alike.
We feel that with all clarity - knowledge of us has spread and so has the respect for our stubbornness, vision and mode of production.

Closeness has become an issue in the midst of busy work days and the ever increasing online traffic.
It is my wish that the distance between you and us is minimal - both physically and in cyberspace.
That you feel seen, heard and helped and that you still wish to help us when you encounter deficiencies.
We happily and respectfully accept your suggestions for future products and retailers or descriptions of any need you may have due to illness or the like.

Thank you for the time you spend helping us!
I hope you will continue to help with anything you find missing or may want to ask about regarding our new webshop.

Sigrid has been my closest associate, colleague, mirror and confidante for the past two years.
She has educated herself in many different aspects of the company and has constructed the new webshop.
This means that we handle everything regarding the webshop inhouse, which in turn makes it easier for us to provide services, add descriptions, have sudden ideas or change colours and then act. 
Your eyes will have fresh view upon what we have been entangled in for some time now and your impression will be instantaneous and free of bias.

We happily accept all your wondering - it’s highly educational!

I hope you will wander the page and wish you the most beautiful and sunny Ascension Day.

Love

Stinne


Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published